GX Classes-Dosbarthiadau GX

Dance, Drama and Fitness classes held at the University of South Wales. Our professional dance studio is located in the heart of the city and open to all of the community. No experience needed- Get involved, learn new skills, stay active and be part of a growing team and community,

Dosbarthiadau Dawns, Drama a Ffitrwydd a gynhelir ym Mhrifysgol De Cymru. Mae ein stiwdio ddawns broffesiynol wedi’i lleoli yng nghanol y ddinas ac yn agored i’r gymuned gyfan. Nid oes angen profiad – Cymryd rhan, dysgu sgiliau newydd, cadw’n actif a bod yn rhan o dîm a chymuned sy’n tyfu,

All information below- Yr holl wybodaeth isod:

Street Dance Classes- Dosbarthiadau Dawnsio Stryd

Open dance classes available for all ages- no experience needed. Be taught and guided by dedicated tutors and experienced dance leaders. Have the opportunity to work towards competitions and showcases.

Dosbarthiadau dawns agored ar gael i bob oedran – nid oes angen profiad. Cael eich dysgu a’ch arwain gan diwtoriaid ymroddedig ac arweinwyr dawns profiadol. Cael cyfle i weithio tuag at gystadlaethau ac arddangosiadau.

Monday:
6.30pm –
7.30pm

£4 per session.

Ages
12 -17 years
Sunday:
11.30am –
12.30pm
£4 per session.Ages
4-7 years
Sunday:
12:30pm-
1:30pm
£4 per sessionAges
8-12 years
Sunday:
2.00pm –
3.30pm
£4 per sessionAges
13-17 years
Sunday:
3.30pm –
4.30pm
£5 per sessionAges
18+ years

Drama Workshops- Gweithdai Drama

Drama classes are supportive and introductory. Suitable for newcomers. Lead by GX drama tutor and experienced actress, director and writer-Nyla

Mae dosbarthiadau drama yn gefnogol ac yn rhagarweiniol. Yn addas ar gyfer newydd-ddyfodiaid. Arweinir gan diwtor drama GX ac actores, cyfarwyddwr ac ysgrifennwr-Nyla profiadol

Wednesday:
4.30pm-5.30pm
£4 per sessionAges
8-11 years
Wednesday:
5.30pm-7.00pm
£4 per session Ages
12 -18

Fitness Workshops LAUNCHING SOON!– Gweithdai Ffitrwydd YN LANSIO YN fuan!

Fitness classes are supportive and introductory. Suitable for newcomers. Lead by course development officer and dance/class tutor-Binti.

Mae dosbarthiadau ffitrwydd yn gefnogol ac yn rhagarweiniol. Yn addas ar gyfer newydd-ddyfodiaid. Arwain gan swyddog datblygu cwrs a thiwtor dawns / dosbarth-Binti.

Wednesday:
Time-TBC
BOOK
SOON
POUND with Binti
COMING SOON
All
Ages
Wednesday:
Time-TBC
BOOK
SOON
POUND with Binti
COMING SOON
All
Ages

WE ARE BACK!.