It’s not just about dance in the studio, street or stage. How about performing on top of Wales’ highest mountain?!

Nid yw’n ymwneud â dawns yn y stiwdio, y stryd neu’r llwyfan yn unig. Beth am berfformio ar ben mynydd uchaf Cymru?!